Lukáš Prokop – Al-Jazair

„Jednoho dne přistoupil ke mně na výstavě na Kolejním statku chovatel Vacek a požádal mě, jestli bych neměl chvilku. „Samozřejmě,“ odpověděl jsem. „Tak přijďte s Martinem dovnitř, něco probereme,“ řekl. Když jsme vstoupili do místnosti, naskytla se nám zvláštní podívaná. Kolem stolu, na němž stál sádrový odlitek malovaného krátkozobého rejdiče od Ladislava Seidla, se shromáždilo šest holubářů ze Speciálního klubu. Tiše si povídali, ale jak jsme se objevili ve dveřích, v hovoru ustali. Sedli jsme si mezi ně na zbývající volné židle a přítel Vacek začal. „Hoši, vidíte tuhle sošku,“ řekl a ukázal prstem na holuba stojícího na stole, „tak když si ho představíte vysokého, že by se tady musel sehnout, že kdyby roztáhl křídla, museli bychom ven, představíte si ještě výraznější obočnici, kratičký zobák, dokonalé lesklé opeření, a co právě vás bude zajímat, to zvíře výborně létá, tak vám z toho vyjde Voráčkův holub. Slyšeli jste o něm?“ „Ano,“ řekl Martin Růžička. „Také jsem o něm slyšel, ale připadalo mi to jako legenda,“ přiznal jsem.“

A příběh jak z knihy Tisíce a jedné noci o dvou přátelích cestujících do Alžírska může začít.

Stran: 72 / Vazba: V4 / Úprava: JT / Náklad: 100 ks / Vyšlo: 2020

ROZEBRÁNO