Officina Praga [ofičína praga] je pražský samizdat a nakladatelství řízené Jaroslavem Tvrdoněm. Jsou to knihy vydávané v malém počtu, bez ISBN a předávané z ruky do ruky. Ústraní literatury. Nikým neviděný vzlet.
Officina vznikla roku 2020 jako odpověď na otázku, co budeme dělat, až nebudeme s Petrem Janušem vydávat knihy v nakladatelství RUBATO. Knihy s Petrem vydáváme dál, ale i má tehdejší odpověď stále platí: dělám knihy, ale ne pro velkodistribuci, ale pro radost z literatury, z přátelství a ze svobody cokoliv si tisknout.

Knihy, které ještě nejsou rozebrány, si můžete osobně koupit nebo si je objednat v pražském knihkupectví Ostrov.
Spolupracovníci:
Vojtěch Staněk, Lukáš Prokop, Jiří Kettner, Jakub Vaníček, Michal Jurza, Zuzana Bramborová, Jan Grabec, Hanka Böhmová.