The Old New Art of Making Books
aneb Pavel Büchler & Ulises Carrión o umění knihy

„Kniha, kterou držíte v ruce, sestává ze tří oddílů. Záměrem umístění prvního z nich – textu Pavla Büchlera Books as Books – na její začátek byla snaha uvést čtenáře do obecné problematiky vytváření knih. Následující oddíl knihy pak tvoří manifest Ulisese Carrióna The New Art of Making Books. Leží jako její jádro uprostřed. Závěrečný blok textů Pavla Büchlera – Psaní o knize – má čtenáři ukázat, jakým způsobem byl koncem 70. let minulého století ve svém přemýšlení o knize Carriónem zasažen právě on.“

Stran: 56 / Vazba: V4 / Úprava: JT / Náklad: 50 ks / Vyšlo: 2021

ROZEBRÁNO