S.d.Ch. – Převaděč mrtvých

„Tím nechci popřít desítiletí svého odhodlaného duchovního praktikování, mohu však bez nadsázky a ironie říct, že jsem prošel několika stupni či fázemi prozření a osvícení, abych se vždy znovu ocitl na dalším zaslepeném a temném počátku. A tak se stal mým nejvýraznějším poznáním rozhořčený údiv nad znepokojivou povahou duchovního světa, je-li projektován do naší fyzické existence či konfrontován s jejími limity. Na úrovni řekněme teoretické je duchovní pojetí světa a života velmi přitažlivým, osvobodivým a nadějeplným východiskem. V okamžiku, kdy přejdete k jeho praktické aplikaci na vaši každodennost, což bude (také pohříchu) spočívat hlavně v uplatnění načerpaných ezoterických vědomostí a asketicky laděných inspirací ve vašem chování, začne se úvodní nadšení proměňovat v sled deziluzí a tvrdých procitnutí.“

„cítím opravdu, že je převádím…“

Rekonstrukce autorových tzv. duchovních záznamů z let 2010–2011 opatřená jeho komentářem. Mnohé se tím vysvětluje.

Stran: 56 / Vazba: V4 / Úprava: JT / Náklad: 100 ks / Vyšlo: 2021

ROZEBRÁNO