The Old Art of Typography aneb Stanley Morison & Jan Tschichold o základních principech typografie

Tato brožura sestává ze dvou klasických textů představujících konzerativní přístup k typografii. První z nich – First Principles of Typography – pochází z roku 1930 a jeho autorem je Stanley Morison, jehož záslužná práce u společnosti Monotype při redesignu většiny dnes stále používaných klasických písem je dostatečně známá, stejně jako jeho podíl na vzniku písma Times New Roman. Druhý text – Penguin Composition Rules – sepsal Jan Tschichold jako pomůcku ke standardizaci tiskové produkce věhlasného vydavatele paperbacků – nakladatelství Penguin. Oba texty reprezentují principy klasické typografie, spočívající v racionalizaci práce s typografií a v jejím podřízení čtenářskému zážitku.


Stran: 32 / Vazba: V1 / Úprava: JT / Náklad: 50 ks / Vyšlo: 2022