Petr Borkovec – Pozorovatelská cvičení

„Čtenáři, leccos jsem tu napsal, ale napsat jsem chtěl především toto: nejdůležitějším jsi ty, hlavně pro tebe jsem tuto knihu složil. Držím se stále přesvědčení, že svět je tady k tomu, abychom jej poznávali, a že jazyk je nástrojem k tomu určeným. Pod a mezi jednotlivými cvičeními a taky na konci knihy tedy nechávám prostor, zaplň ho podle chuti! Pokud tak učiníš, dáš tím malý dárek nejen mně, ale obdaruješ především sebe. U některých cvičení budeš potřebovat kamaráda. Ten se vždycky hodí. Jedno cvičení jsem jako pozdrav Petrovi napsal sám. Myslím, že každý snadno pozná, o které se jedná, protože se jen těžko realizuje. –  J. T., 17. dubna 2022“

    „III. den
Jdi ke kameni a obrať ho.
Pět minut zírej do lůžka a na nic nemysli.
Udělej seznam toho, co se pod kamenem objevilo.
Všechna slova, kterás zapsal, vyhledej ve slovníku.
Poznamenej si vše, co tě zaujalo.
Zápisky uchovej a opatruj.“

Pozorovatelská cvičení Petra Borkovce a několik básnických a prozaických příloh jako malý dárek.

Stran: 80 / Vazba: V4 / Úprava: JT / Náklad: 100 ks / Vyšlo: 2022

ROZEBRÁNO